Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2015

renascence
Reposted fromgruetze gruetze viamillys millys
renascence
Reposted fromsaintist saintist viamillys millys
renascence
1679 eeb1 500
Reposted fromnatchnienie natchnienie viamillys millys
renascence
Niech pan ją kocha, a nie ocenia.
— i pomyśleć, że z serialu
Reposted fromperseweracje perseweracje viamillys millys
renascence
4058 692e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamillys millys
renascence

April 21 2015

I still catch myself feeling sad about things that don’t matter anymore.
— Kurt Vonnegut  (via psych-facts)
1151 beeb 500
renascence
I like airplanes. I like anywhere that isn’t a proper place. I like in betweens.
— Neil Gaiman, The Sandman, Vol. 7: Brief Lives
renascence

Beautiful tiled trolley - Portugal

renascence
Reposted fromworst-case worst-case viamarcolino marcolino
renascence
5700 51f9
Reposted fromursa-major ursa-major
renascence
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi.
Reposted fromr3m0 r3m0 viatowo85 towo85
renascence
Kiedy już raz doświadczyłeś pewnej bliskości, inne jej rodzaje już cię nie zaspakajają.
— Salley Vickers
Reposted fromoutcat outcat viatowo85 towo85
renascence
9869 c162
Reposted fromczarnemleko czarnemleko viatowo85 towo85
renascence
Paradoks mojej osoby polega na tym, że jestem cicha i wstydliwa, kiedy powinnam być odważna a zbyt śmiała wtedy, kiedy powinnam być nieśmiała. 
— życiowe, okolicznosciowe.
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viatowo85 towo85
renascence
A przyznajmy to sobie szczerze – każda z nas setki razy robiła dobrą minę do złej gry – żeby kogoś nie urazić, nie zniechęcić do siebie, nie przestraszyć. Nie obciążać swoimi problemami, nie zwracać na siebie uwagi. Ale pamiętaj – też masz prawo nie wyrabiać. Nie mieć siły. Mieć dość. Nie chodzisz w pelerynie i getrach, nie jesteś bohaterem na cały etat, ani nawet na pół. Masz prawo do chwili słabości. Do tego, żeby Cię ktoś przytulił, zamiast ponownie strzelić Ci w twarz.

I nie łudź się, że jest jakaś liczba krzywd, po których limit się kończy. Że życie wyczuje moment, że dobra, tej małej wystarczy. Odpuść sobie naiwne myślenie, że teraz już będzie pięknie. Nie będzie, jeśli o to nie zadbasz.

http://www.wyrwanezkontekstu.pl/literatura/nie-zgrywaj-bohaterki-czasami-lepiej-odpuscic/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatowo85 towo85
renascence
Reposted frombluuu bluuu viatowo85 towo85
4578 a8bb
Reposted fromviirus viirus viatowo85 towo85
renascence
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl